Inloggen op de dermapen benelux imagebank is niet mogelijk op een mobiel apparaat

Geachte Dermapen gebruiker. Om gebruik te maken van de Dermapen Benelux Imagebank, verzoeken wij u om in te loggen via een desktop of laptop. Dit ivm met het downloaden van (zware)-bestanden.

Wel kunt u de meest gestelde vragen raadplegen over de werking en behandelingen met de Dermapen en Dp Dermaceuticals.

Welkom op de Dermapen Benelux Imagebank

Voorwaarden Dermapen Benelux Imagebank
Wie materiaal uit de Dermapen® Benelux Imagebank wil gebruiken moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Inloggen in de Dermapen® Benelux Imagebank betekent automatisch dat u aangeeft met deze voorwaarden akkoord te gaan.

Fotomateriaal voor de profilering van het merk Dermapen®, DpDermaceuticals®
Materiaal uit de Dermapen® Benelux Imagebank mag worden gebruikt voor communicatiemiddelen ter profilering van het merk Dermapen®,  Dp Dermaceuticals®. Beelden uit de Dermapen® Benelux Imagebank mogen niet gebruikt worden voor privédoeleinden.

Gebruik van beeldmateriaal in middelen van externen
Beeldmateriaal uit de Dermapen Benelux Imagebank mag in communicatiemiddelen van externe partijen worden gepubliceerd, maar uitsluitend in de context van de profilering van het merk Dermapen®, Dp Dermaceuticals®. In geen geval mag publicatie van fotomateriaal losstaan van de context van het merk Dermapen®, Dp Dermaceuticals®. Voor het publiceren in middelen van externen geldt hiernaast een aantal aanvullende voorwaarden en richtlijnen.

Geen reputatieschade
Dermapen® Benelux, Dermapen World®, Dermapen® en Dp Dermaceuticals® en geportretteerden mogen in geen geval kans op reputatieschade lopen door publicatie van fotomateriaal. Lees meer informatie over portretrecht (Bron: Kamer van Koophandel).

Fotomateriaal en logo's mogen niet bewerkt worden
Fotomateriaal mag niet bewerkt worden in kleur en onderwerp. Foto’s mogen alleen in redelijke mate worden bijgesneden, bijvoorbeeld als het gaat om vaste formats van communicatiemiddelen van het merk Dermapen®, Dp Dermaceuticals® Neem bij twijfel of voor gebruik bij campagnes contact op met de afdeling marketing via: info@odara.eu. Lees meer over auteursrecht en persoonlijkheidsrecht.

Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor ontwerpers
Wanneer u aan ontwerpers vraagt om foto’s en/of logo's van de Dermapen® Benelux Imagebank te gebruiken in te produceren middelen, dan is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de ontwerper de gebruikersvoorwaarden naleeft. Indien u twijfelt of deze uitingen conform de gebruikersvoorwaarden voldoen, kunt u een voorbeeld sturen aan onze marketing afdeling via: info@odara.eu.

Heeft u vragen?
Neem voor vragen over het gebruik van fotomateriaal contact op met de afdeling marketing via: info@odara.eu.