Voorwaarden gebruik Dermapen Benelux Imagebank
Wie materiaal uit de Dermapen® Benelux Imagebank wil gebruiken moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Inloggen in de Dermapen® Benelux Imagebank betekent automatisch dat u aangeeft met deze voorwaarden akkoord te gaan.

Fotomateriaal voor de profilering van het merk Dermapen®, DP Dermaceuticals®
Materiaal uit de Dermapen® Benelux Imagebank mag worden gebruikt voor communicatiemiddelen ter profilering van het merk Dermapen®,  DP Dermaceuticals®. Beelden uit de Dermapen® Benelux Imagebank mogen niet gebruikt worden voor privédoeleinden.

Gebruik van beeldmateriaal in middelen van externen
Beeldmateriaal uit de Dermapen Benelux Imagebank mag in communicatiemiddelen van externe partijen worden gepubliceerd, maar uitsluitend in de context van de profilering van het merk Dermapen®, DP Dermaceuticals®. In geen geval mag publicatie van fotomateriaal losstaan van de context van het merk Dermapen®, DP Dermaceuticals®. Voor het publiceren in middelen van externen geldt hiernaast een aantal aanvullende voorwaarden en richtlijnen.

Geen reputatieschade
Dermapen® Benelux, Dermapen World®, Dermapen® en DP Dermaceuticals® en geportretteerden mogen in geen geval kans op reputatieschade lopen door publicatie van fotomateriaal. Lees meer informatie over portretrecht.

Fotomateriaal en logo's mogen niet bewerkt worden
Fotomateriaal mag niet bewerkt worden in kleur en onderwerp. Foto’s mogen alleen in redelijke mate worden bijgesneden, bijvoorbeeld als het gaat om vaste formats van communicatiemiddelen van het merk Dermapen®, DP Dermaceuticals® Neem bij twijfel of voor gebruik bij campagnes contact op met de afdeling marketing via: marketing@odara.eu. Lees meer over auteursrecht en persoonlijkheidsrecht.

Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor ontwerpers
Wanneer u aan ontwerpers vraagt om foto’s en/of logo's van de Dermapen® Benelux Imagebank te gebruiken in te produceren middelen, dan is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de ontwerper de gebruikersvoorwaarden naleeft. Indien u twijfelt of deze uitingen conform de gebruikersvoorwaarden voldoen, kunt u een voorbeeld sturen aan onze marketing afdeling via: marketing@odara.eu.

Heeft u vragen?
Neem voor vragen over het gebruik van elementen van de Dermapen Benelux Imagebank contact op met de afdeling marketing via: info@odara.eu.

Dermapen Benelux/Odara is sinds 2016 exclusief distributeur van de originele Dermapen producten voor de Benelux. In nauwe samenwerking met de Australische fabrikant zorgen wij voor jou voor de meest innovatieve producten en diensten.

Op de hoogte blijven?

Onze Imagebank wordt regelmatig geupdate. Bij belangrijke toevoegingen of wijzigingen kunnen wij u op de hoogte houden. Meld u aan en mis geen belangrijke update.

Contact

Dermapen Benelux / Odara bv
Schansestraat 7-9
4515 RN IJzendijke
Nederland

+31 (0)117 307 393
info@dermapenbenelux.nl